Odhad tržní ceny

Kolik můžete za váš byt či dům chtít?

Cílem ocenění nemovitosti je stanovení „obvyklé tržní ceny“, tj. ceny, za kterou by nemovitost v určitém čase koupilo více zájemců. Stanovení tržní ceny provádíme metodou srovnávací v kombinaci s analytickým určením hodnoty nemovitosti. Technické a morální opotřebení stavby tedy hraje svoji roli, ale důležitější je aktuální situace na trhu.

Hledáme co největší množství srovnatelných nemovitostí skutečně prodaných v daném období. Máme dva zdroje relevantních informací o prodaných nemovitostech:

Ceny z katastru nemovitostí

Využíváme informace katastru nemovitostí o cenách všech nemovitostí, které byly v dané lokalitě a ve zvoleném čase skutečně prodány.

Databáze reálných prodejů

Informace o prodejích v síti RE/MAX, o kterých víme vše. Data z katastru nemovitostí neobsahují detailní informace o kvalitě nemovitosti.

Pro mnohé realitní kanceláře je jediným zdrojem informací aktuální nabídka podobných nemovitostí na realitních serverech. Má samozřejmě také svůj význam, zejména s ohledem na vyjednávací pozici kupujících, ale sama o sobě přesný odhad neposkytne. Při prodeji obvykle probíhá jednání o ceně a většinou se prodá za cenu nižší, než je cena nabídková.

Správný odhad určí maximální možnou cenu, za kterou lze nemovitost prodat ve stanovené době.
Měl by také předejít tomu, abyste se nedostali do prodlení, pokud potřebujete prodat včas.

Pro stanovení ceny je často důležitá osobní zkušenost. Například v centru Prahy se cena bytu může pohybovat od 100 do 250 tis. Kč za m2! Ale i u typizovaných bytů na panelovém sídlišti můžete mít hezkou polohu, nebo výhled a cena je o 300 tisíc výše. Když si o ně neřeknete, prodáte sice na první prohlídce, ale přijdete o slušné peníze. Nebo naopak, není nic příjemného, když máte za sebou 7 prohlídek a žádného kupce. U rodinných domů je odlišností, které ovlivňují cenu, ještě mnohem více.

Pokud zvažujete prodej nemovitosti, je stanovení tržní ceny jedna z nejdůležitějších informací.
Připravím pro vás
odhad zdarma a bez závazků.
Prodávám nemovitosti v Praze a okolí
od roku 2003.

tel.: 777 020 012

ing. Marek Došek

jednatel kanceláře, makléř